Get Adobe Flash player

szybki kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 178

ul.Sudolska 3, 31- 422 Kraków

tel. 12 412-71-90,

12 397-78-05

ilość odwiedzin

Odsłon artykułów:
201465

obecnie gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Opłaty

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez -Urząd Miasta Krakowa oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała                        Nr LXXXI/1256/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. z póź. zmianami
Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 - 13:00.

Rodzice ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Świadczenia te obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu.

Za każdą godzinę korzystania z nich przez dziecko w wieku do 5 lat ustala się opłatę w wysokości:

  • 1,00 zł,
  • 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+,
  • 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.
  • Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata wynosi 0 zł.

*UCHWAŁA NR XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Rodzice dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zgodnie z Uchwałą nr LXII/1374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Koszt wyżywienia dziecka pokrywają w całości rodzice (prawni opiekunowie), odpowiednio do ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym.

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor wspólnie z przedstawicielami rodziców dzieci.

3 posiłki( I śniadanie, II śniadanie, obiad ) - 8,00 zł
2 posiłki ( II śniadanie, obiad ) – 6,40 zł
2 posiłki( śniadanie, II śniadanie ) - 3,20 zł
1 posiłek (  śniadanie ) - 1,60 zł

1 posiłek (  obiad ) -4,80 zł

Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków. 


Od 1 września 2017r
 odpłatność z tytułu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego będzie pobierana „z dołu”, co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, z tym także z tytułu wyżywienia.                                                                         Płatność należy dokonywać  do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie na rachunek bankowy:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków

Nr konta w Baku PKO BP: 77102028920000580205905395

Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko oraz pesel dziecka)


W przypadku powstania zaległości za okres przekraczający jeden miesiąc, dyrektor wszczyna procedurę windykacji należności zgodną z warunkami umowy.

*podstawa prawna:
http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=58267
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=69203
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042562572

Design by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 2012. All Rights Reserved.